Avís legal

El lloc web i el domini canpauet.com correspon a APARTAMENTS CAN PAUET de Palamós, propietat d’Anna Bonet Saguer amb DNI 40521945-Q i domicili al Carrer Notaries, 22 de Palamós (CP 17230), correu electrònic canpauetpalamos@gmail.com

Propietat intel·lectual
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (des d’ara els continguts), pertanyen a canpauet.com o a tercers que els han autoritzat el seu ús. canpauet.com presenta aquests continguts per informar dels seus serveis i activitats. canpauet.com autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials, sempre que s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web serà necessari incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. canpauet.com es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena a http://canpauet.com (framing).

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que canpauet.com actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulta. Per això, canpauet.com manifesta que les referències dels serveis que es presenten a la web tenen una funció orientativa i no obliguen a canpauet.com fins a la contractació expressa d’una comanda. canpauet.com es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web. canpauet.com no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Condicions d’ùs
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fos que li pugui correspondre.

 

Carrer de les Notaries, 22 – 17230 Palamós – Girona – Costa Brava – Spain
canpauetpalamos@gmail.com

 

whatsapp+34 617 785 367  (whatsapp)

 
Can Pauet – Apartaments Turístics – Condicions de lloguerAvís LegalPolítica de protecció dadesPolítica de cookies
 
Et podem ajudar?